Hírek

Közbeszerzési archívum

 

KMOP-4.6.1-11-2012-0016 azonosító számú projekt

Az Ajánlatkérő, Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata a Kbt. 122.§ (7) bekezdés b) pontja alapján„Nagykovácsi Kispatak Óvoda Kaszáló utcai tagóvoda bővítése” megvalósításával kapcsolatos beruházásánál a hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárását alkalmazta.
A projekt megvalósítása érdekében I. ütem tárgyú közbeszerzési eljárás beadási határideje, 2013. május 6. 10:00 óra volt, mely időpontig az ajánlatra felkért cégek részéről 3 ajánlat érkezett.
A közbeszerzés tárgya: a műszaki dokumentációban részletezett paraméterek, így különösen:
– a Nagykovácsi Kispatak Óvoda Nagykovácsi, Kaszáló utcai épület 2 csoportszobával való bővítése.
Szerződés teljesítésére alkalmas, érvényes ajánlatot nyújtottak be az alábbi cégek:
– ECO SYSTEM HUNGARY Építőipari Fővállalkozó és Kivitelező Kft.
– “Jánosik és társai” Ipari, Szolgáltató és Karbantartó Kft.
– SOGO-BAU Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
A Képviselő-testület a 98/2013. (V.23.) határozatával a közbeszerzési eljárást eredményessé nyilvánította és az összességében legelőnyösebb ajánlatot tartalmazó ajánlat elfogadásával az ECO SYSTEM Hungary Kft-t jelölte meg első helyen nyertes ajánlatadónak.
A szerződéskötésre 2013. június 10-én került sor. (Ide kattintva olvasható a vállalkozói szerződés)
A munkaterület átadása és a kivitelezés megkezdése 2013. június 10-én megtörtént.
A kivitelezés költsége:57.850.028.-Ft+ ÁFA
A kivitelezés várható befejezése: 2013. augusztus 31.
A beruházáshoz kapcsolódó műszaki ellenőri tevékenységre kiírt közbeszerzési eljárás is eredményes volt.
A Képviselő-testület a 99/2013. (V.23.) határozatával a közbeszerzési eljárást eredményessé nyilvánította és első helyen a DH 24 Kivitelező és Szolgáltató Bt. jelöli meg nyertes ajánlatadónak.
A szerződéskötésre 2013. június 10-én került sor. (Ide kattintva olvasható a vállalkozói szerződés)

Nagykovácsi, 2013. június 11.                               Tóthné Pataki Csilla jegyző 

 

KMOP-3.3.3-11-2011-011 azonosító számú projekt

„Napelemes rendszer telepítése és biomassza alapú fűtés fejlesztése a Nagykovácsi Általános Iskolában a KMOP-3.3.3.-11-2011-0111 azonosítószámú projekt megvalósítása érdekében” tárgyú ismételt közbeszerzési eljárás ajánlattétel beadási határideje 2013. április 29. 15:00 óra volt, mely időpontig az ajánlatra felkért cégek részéről 7 pályázó nyújtott be ajánlatot, 6 ajánlat a napelemes rendszer telepítése részre, 4 ajánlat a biomassza alapú fűtés részre érkezett.
A hiánypótlási határidőt követően az alábbi cégek adtak be végleges ajánlatot.
  1. Tiszta Energiák és Földért és Emberért Kft.
Első rész ajánlat: 15.431.995.-Ft, jótállás 60 hónap
  1. KLNSYS Kft
Első rész ajánlat: 15.934.002.-Ft, jótállás 60 hónap
  1. Green-Gekko_Hunhő-Szer Konzorcium
Második rész ajánlat: 25.973.595.-Ft, jótállás 60 hónap
  1. Siva-Mont épületgépészeti Kft
Első rész ajánlat: 13.972.793.-Ft, jótállás 60 hónap
Második rész ajánlat:21.987.979.-Ft, jótállás 60 hónap
  1. KT-Electronic Kft.
Első rész ajánlat: 15.538.701.-Ft, jótállás 60 hónap
A Képviselő-testület a 97/2013. (V.23.) határozatával a közbeszerzési eljárást eredményessé nyilvánította és az összességében legelőnyösebb ajánlatot tartalmazó ajánlat
1. rész NAPELEMES rendszer telepítése fűtés tekintetében eredményesnek nyilvánítja.
Első helyen a Siva – Mont Épületgépészeti Kft. jelöli meg nyertes ajánlatadónak.
az 2. rész BIOMASSZA alapú fűtés tekintetében eredményesnek nyilvánítja.
Első helyen a Siva – Mont Épületgépészeti Kft. jelöli meg nyertes ajánlatadónak.
A szerződéskötésre 2013. június 10-én került sor. (Ide kattintva olvasható a vállalkozói szerződés)
A munkaterület átadása és a kivitelezés megkezdése 2013. június 10-én megtörtént.
                                     2. Biomassza alapú fűtés kialakítása: 21.987.979.-Ft+ÁFA
A kivitelezés várható befejezése: 2013. augusztus 31.

 

Nagykovácsi, 2013. június 11.                               Tóthné Pataki Csilla jegyző

 

HUSK/1101/1.1.1/0361 azonosítószámú projekt

Az Ajánlatkérő, Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata a Kbt. 122.§ (7) bekezdés b) pontja alapján a Nagykovácsi, „Vállalkozói Inkubátorház építésére a Nagykovácsi „Öreg Iskola” átépítésével kapcsolatos beruházásánál a hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárását alkalmazta.
A projekt megvalósítása érdekében I. ütem tárgyú közbeszerzési eljárás beadási határideje 2013. április 22. 10:00 óra volt, mely időpontig az ajánlatra felkért cégek részéről 5 ajánlat érkezett.
A közbeszerzés tárgya: a műszaki dokumentációban részletezett paraméterek, így különösen:
– a Nagykovácsi Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár Nagykovácsi, Kossuth L. u. 78. szám alatti ingatlan jobb szárnyépületének felújítása.
Szerződés teljesítésére alkalmas, érvényes ajánlatot nyújtottak be az alábbi cégek:
–       Confector Mérnöki iroda Kft.
–        
A Képviselő-testület a 96/2013. (V.23.) határozatával a közbeszerzési eljárást eredményessé nyilvánította és az összességében legelőnyösebb ajánlatot tartalmazó ajánlat elfogadásával a Confector Mérnöki Irodát jelölte meg nyertes ajánlatadónak.
A szerződéskötésre 2013. június 19-én került sor. (Ide kattintva olvasható)
A kivitelezés költsége: 89.764.338.-+ ÁFA
A kivitelezés várható befejezése: 2013. december 15.

Nagykovácsi, 2013. június 23.                               Tóthné Pataki Csilla jegyző 

 

 

Tájékoztatás a Nagykovácsi, 11104. jelű út csapadékvíz elvezető rendszerének korszerűsítéséről szóló közbeszerzési eljárásról.

 

Az Ajánlatkérő, Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata a Kbt. 122.§ (7) bekezdés b) pontja alapján a Nagykovácsi, 11104-es jelű csapadékvíz elvezető rendszer korszerűsítésének építési beruházásánál a hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárását alkalmazta.

A közbeszerzés tárgya: a műszaki dokumentációban részletezett paraméterek, így különösen:

– meglévő burkolt betonárok bontása és helyette új burkolt árok kiépítése 20 cm-es vastagságú homokos kavics ágyazatra,

– egyoldali burkolt nyílt árkos vízelvezetés korszerűsítése 28 db surranóval 15,0 méterenként,

– meder és úttükör készítése tömörítéssel,

– kiemelt szegély építése betongerendával és homokos kavics ágyazattal.

Szerződés teljesítésére alkalmas, érvényes ajánlatot nyújtottak be az alábbi cégek:

–       Hajdú és Társai Kft.

–       PUHI-TÁRNOK Út és Hídépítő Kft.

–       BODKÖ Projekt Kft.

A Bíráló Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület a 98/2012. (Vi. 21.) számú határozatával nyertes ajánlattevőként a HAJDÚ és Társai Kft. ajánlattevőt nevezte meg az összességében legelőnyösebb ajánlata alapján.

A vállalkozói szerződés aláírására 2012. július 3-án került sor.

A munkaterület átadása és a kivitelezés megkezdése 2012. július 9-én megtörtént. Az építési engedély alapján lámpás jelzőrendszer segíti az arra közlekedőket.

A kivitelezés költsége: 34.099.604.-Ft + ÁFA

A kivitelezés várható befejezése: 2012. szeptember 15.

 

Válallkozási szerződés

 

Nagykovácsi, 2012. július 17.

 

Tóthné Pataki Csilla

jegyző

 

—————————————————————————————————————————————————————-

KÖZBESZERZÉSI TERV 2012

 

Közbeszerzési terv 2012

 

2012. évi módosított közbeszerzési terve

 

 

 

 

 

KÖZBESZERZÉSI TERV 2011

Közbeszerzési terv 2011

 

KMOP-3.3.1 FELSZÍNI VÍZ

Megjelent felszíni vízelvezetés felhívás

 

Ajánlattételi felhívás kiegészítés

 

Kivitelezés útépítés Hornyák Kft

 

Kivitelezés 1 rész, Hajdu és Társa Kft módosítás

 

Kivitelezés 1 rész Hajdu és Társa részajánlat

 

KEOP ENERGETIKA

 

 

Nagykovácsi Általános Iskola energetikai korszerűsítése, külső hőszigetelés és nyílászárók cseréje tárgyban Közbeszerzési Értesítőben megjelent hirdetmény szövege Közbeszerzési Értesítő száma: 2011/29


“Nagykovácsi Általános Iskola energetikai korszerősítése” tárgyában Közbeszerzési Értesítőben megjelent hírdetmény


Ajánlattételi felhívás: Általános Iskola kiegészítő munka


Kivitelezés Jánosik és Trsa Kft


Kivitelezés szerződés módosítás Jánosik és Trsa Kft


Kivitelező kiegmunkára Jánosik és Trsa Kft


TSZ Energia Központ Kft


 Meghívó 1

Meghívó 2

 

 

 

SPORT-ANTÓNIA U. VÍZKÖZMŰ

 

Ajánlattételi felhívás Antónia-Sport u-i feladatok elvégzésére

Váll. szerz. Bodkő

 

 

KÖZBESZERZÉS KÁTYÚZÁSRA

 

Ajánlattételi felhívás kátyúzásra

4ÉPV kivitelező kátyúzásra

Puhi-Tárnok kivitelező szerődés

 

11104 JELŰ BEKÖTŐÚT

Közbeszerzési értesítőben megjelent hirdetmény

Közbeszerzési értesítőben megjelent hirdetmény módosítása

Tájékoztató a hirdetmény visszavonásáról

 

 

HÓ- ÉS SÍKOSSÁGMENTESÍTÉS

Vállalkozási szerződés Jager Kft.

Térkép melléklet

Közbeszerzési szabályzat

Közbeszerzési terv 2009

Közbeszerzési Terv 2009 1. számú kiegészítése

Katt ide

2009. Közbeszerzési Terv 2. számú kiegészítése

Döntés a nagykovácsi Általános Iskola étkeztetés közbeszerzési kiírásáról, valamint a közbeszerzési terv módosításáról

 


Kispatak Óvoda

Market kft. /  szerződésmódosítás

Pécsi Gasztroker kft. Vállalkozási szerz. Konyhatechnológia tárgyában

Market kft., Vállalkozási Szerződés kerítésépítés és durva tereprendezés tárgyban

Everling kft, Vállakozási Szerződés óvoda kertépítés vonatkozásában

 Főv-2 Zrt. szerződés Óvoda megvalósítás tárgyában

Műszaki ellenőri szerződés: Atrox-Mérnök kft

Megjelent Hírdetmény 2009. 12. 18.

Az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása

Pécsi Gasztroker kft. szerződése 02. rész (Konyhatechnológia)

Tájékoztatás Közbeszerzési Döntőbizottság eljárás megindításáról

Market Építőipari kft. szerződése (kerítés, durvatereprendezés

Geoépszer szerződés 01. rész

Geoépszer szerződés 03. rész

Közbeszerzési Döntőbizottság határozata

Tájékoztató a közbeszerzési eljárás eredményéről

Geoépszer Szerződések felmondása


Archív ajánlati felhívások

Téli síkosságmentesítés, hóeltakarítás ajánlatkérő belterületi önkormányzati útjain

 

TÁMOP 3.1.4-08/1-2008-0006 programkeretében képzési és szaktanácsadói szolgáltatások beszerzése


Síkosság-mentesítés

Ajánlati felhívás, Síkosságmentesítés

Síkosságmentesítési, hóeItakarÍtási szolgáltatás igénybevétete
Nagykovácsi belterüteti önkormányzati úttjain a 2009/2010 és 2010/2011 idényre” VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

Gyüjtőút lista

Járatvonal

Járatvonal térkép


Bánya u.-Zsíroshegyi u.

Ajánlattételi felhívás

Eredménytájékoztató

Szerződés


TÁMOP-3.1.4-08/1-2008

Ajánlattételi felhívás

Módosított Hírdetmény

Közbeszerzési Értesítőben megjelent Tájékoztató az Eljárás Eredményéről


Óvodai Élelmiszer

Közbeszerzési Értesítőben megjelent hírdetmény: élelmiszer beszerzése a Nagykovácsi Kispatak Óvoda számára 2010. 05. 31.

Eredménytjájékoztató

 Seafood Trade kft. / fagyasztott termékek szállítása

a-Walhalla Kft. / húskészítmények (felvágottak)

Élelmiszer beszerzés a Nagykovácsi Kispatak Óvoda számára megjelent hírdetmény

Módosított Hírdetmény

 

 

A közbeszerzési értesítőben megjelent Tájékoztató az Eljárás Eredményéről

 

Szerződés


Tisza István tér

Főkert kft. Vállalkozási Szerződés Módosítás

Tisza István tér műszaki ellenőri szerződés

Szerződés

Közbeszerzési eljárás eredménytájékoztatója

Nagykovácsi, Tisza István tér, megjelent hírdetmény szövege.


Banki Hitel 2010

Köbeszerzési értesítőben megjelent eredménytájékoztató

kÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐBEN MEGJELENT HIRDETMÉNY BANKI HITEL IGENYBEVÉTELE

Eredménytájékoztató

Szerződés


Zsíroshegy II. ütem

A közbeszerzési Értesítőben megjelen hírdetmény

Eredménytájékoztató 1.

Eredménytájékoztató 2.

Eredménytájékoztató 3.

Szerződés 1

Szerződés 2

Szerződés 3


Óvodai Eszköz Beszerzés

Nyertes Ajánlattevő: SNI gyermekek fejlődését segítő eszközök beszerzése estében: Főv-2 Zrt.

Nyertes Aajánlattevő: Óvodai játszó-,torna- és fejlesztő eszközök esetében, Hor Zrt.

Nyertes Ajánlattevő: Óvodai bútorok beszerzése tárgyan: HOR Zrt.

Nyertes Ajánlattevő: Számítástechnikai és telekommunikációs eszközök beszerzése esetében: Falcon Kft.

Keti bútorzat és játszó eszközök szerződés módosítás, Sulitech Bt.

Nyertes ajánlattevő: Sulitech Bt. Kerti bútorzat és játszó eszközök beszerzése tárgyában

Eredménytájékoztató2

Eredménytájékoztató1

Ajánlati Felhívás

Óvodai eszközök beszerzése az Eujrópai Uniós forrásból finanszírozott, “A  Nagykovácsi Kispatak Óvoda ifrastrukturális beruházása” című, KMOP-4.6.2/B-2008-0142 azonosító számú projekt Közbeszerzési Értesítőben megjelent hirdetménye.