Hírek

Képviselő-Testület 2013 Éves Munkaterve

cimer

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat

Képviselő-testületének
2013. II. féléves munkaterve
A Képviselő-testület a munkaterv szerinti üléseit általában csütörtöki napokon tartja.
Az ülések kezdési időpontja: általában 16:00 óra
 
Helye: Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár
 
Véleményező bizottságok SZMSZ szerint:
Pénzügyi  Bizottság, üléseit a munkaterv szerinti Képviselő-testületi üléseket megelőző hétfői napon tartja a Polgármesteri Hivatalban 15 órakor
Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság, üléseit a Képviselő-testületi üléseket megelőző hétfői napokon a Polgármesteri Hivatalban 8 órakor  tartja
Képviselő-testületi ülés
2013. július 15.
Napirend javaslat
Döntés Díszpolgári cím adományozásáról és Nagykovácsiért emlékérem odaítéléséről
Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester
 
Óvodabővítés eszköz beszerzés közbeszerzés lezárása
Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester
Előadó: Tóthné Pataki Csilla jegyző                                                                              PB
Óvodavezetői pályázat elbírálása
Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester
Döntés külterületi ingatlan adás-vételéről
Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester
Előadó: Tóthné Pataki Csilla jegyző                                                                              PB
Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár Alapító Okirat módosítása
Előterjesztő: Diószeghy Tünde képviselő
Előadó: Tóthné Pataki Csilla jegyző                                                                              ÜB
Képviselő-testületi ülés
2013. szeptember 5.
Napirend javaslat
Beszámoló az önkormányzat gazdálkodásának I. féléves helyzetéről
Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester
Előadó: Tóthné Pataki Csilla jegyző                                                                              PB
A 2013. évi Költségvetési rendelet 2. számú módosítása
Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester
Előadó: Tóthné Pataki Csilla jegyző                                                                              PB
A Nagykovácsi Általános Iskola beszámolója a 2012/2013. éves oktatási tevékenységéről
Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester
Előadó: Dér Zsuzsanna intézményvezető                                                                      ÜB
 
 
A Nagykovácsi Kispatak Óvoda beszámolója a 2012/2013. éves nevelési tevékenységéről
Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester
Előadó: intézményvezető
ÜB
 
Képviselő-testületi ülés
2013. október 3.
Napirend javaslat
Döntés szilárdhulladék kezelésről
Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester
Előadó: Tóthné Pataki Csilla jegyző                                                                             PB
Kispatak Óvoda SzMSz felülvizsgálata
Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester
Előadó: Tóthné Pataki Csilla jegyző                                                                             ÜB
Döntés hó- és síkosság mentesítés közbeszerzéséről
Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester
Előadó: Tóthné Pataki Csilla jegyző                                                                             PB
 
Képviselő-testületi ülés
2013. október 31.
Napirend javaslat
A 2013. évi Költségvetési rendelet 3. számú módosítása
Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester
Előadó: Tóthné Pataki Csilla aljegyző
PB
 
A 2014. évi belső ellenőrzési terv elfogadása
Előterjesztő: Tóthné Pataki Csilla jegyző                                                                       PB
Döntés szilárd utak kátyúzása és földutak javítása közbeszerzésről
Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester
Előadó: Tóthné Pataki Csilla jegyző                                                                             PB
Képviselő-testületi ülés
2013. november 28.
Napirend javaslat
Tájékoztató az önkormányzat 2013. éves gazdálkodásának háromnegyed éves teljesüléséről
Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester
Előadó: Tóthné Pataki Csilla jegyző                                                                             PB
Az önkormányzat 2014. éves költségvetési koncepciójának felülvizsgálata
Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester
Előadó: Tóthné Pataki Csilla jegyző                                                                              PB
 
Javaslat a helyi adók mértékére, illetve a helyi adókról szóló rendeletek módosítására
Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester
Előadó: Tóthné Pataki Csilla jegyző                                                                              PB
Döntés a 2014. évi adóellenőrzési tervről, valamint beszámoló a 2013. évi adóbeszedésről, adóellenőrzésről
Előterjesztő: Tóthné Pataki Csilla jegyző
PB
 
Az élelmezési nyersanyagnormákra vonatkozó javaslat elfogadása
Előterjesztő: Tóthné Pataki Csilla jegyző
PB
Képviselő-testületi ülés
2013. december 12.
Napirend javaslat
 
A 2013. évi Költségvetési rendelet 4. számú módosítása
Előterjesztő: Bencsik Mónika – polgármester
Előadó: Tóthné Pataki Csilla jegyző                                                                              PB
 
Beszámoló a 2013. évi közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatban
Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester                                                                   PB
Beszámoló a 2013. évi belsőellenőrzésekről
Előterjesztő: Tóthné Pataki Csilla jegyző                                                                      PB
 
Tájékoztató a 2013. évi pályázatokról
Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester
Döntés a 2014. évi Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár munkatervéről
Előterjesztő: Diószeghy Tünde képviselő
Előadó: Tóthné Pataki Csilla jegyző                                                                              ÜB
Döntés a 2014. évi I. féléves ülés és munkatervről
Előterjesztő: Bencsik Mónika – polgármester
Előadó: Tóthné Pataki Csilla jegyző