Hírek

Határozatok 2012

HATÁROZAT SZÁMA TÁRGY
199/2012. (XII.13.) Döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2013. évi forduló pályázatainak elbírálásáról 
198/2012. (XII.13.) Döntés Polgármester jutalmáról
197/2012. (XII.13.)  Döntés a BKK finanszírozási hozzájárulásról szóló szerződés jóváhagyásáról 
196/2012. (XII.13.) Beszámoló az Önkormányzat Építészeti-műszaki Tervtanácsának 2011, 2012 évi munkájáról
195/2012. (XII.13.) Döntés határozatok visszavonásáról
194/2012. (XII.13.) Döntés a dr. Koltay Angéla fióktelep bejegyzésre vonatkozó kérelmének elbírálásáról 
193/2012. (XII.13.) Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár 2013. évi munkaterve
192/2012. (XII.13.) Döntés a 2012. évi belső ellenőri tevékenységről szóló beszámoló elfogadásáról

191/2012. (XII.13.)

Döntés a Linum Alapítvány támogatási szerződésének módosításáról
190/2012. (XII.13.) Döntés gyepmesteri feladatok ellátására pályázati kiírásáról
 

189/2012. (XII.13.)

Döntés a Nagykovácsi Településüzemeltetési Kft.-vel kötendő bérleti szerződésekről szóló 90/2012. (VI.21.) számú Kt. határozat módosításáról 
188/2012. (XII.13.) Döntés önkormányzati szakfeladat-szám változásról

187/2012. (XII.13.)

Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata és intézményeire vonatkozó beszerzési Szabályzat elfogadásáról.
186/2012. (XII.13.) Nagykovácsi Általános Iskola külső sportpályájának felújítása tárgyú közbeszerzési eljárás eredménytelenségének megállapítása 
185/2012. (XII.13.) Döntés az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár terem bérleti díjainak meghatározásáról
184/2012. (XII.13.) Döntés a Nagykovácsi Általános Iskola termeinek bérleti díjáról
183/2012. (XII.13.) Döntés a Nagykovácsi, Zsíroshegyi út 5. szám előtt lévő közterület  (1688 hrsz.) 2013. évi használati díjának meghatározásáról
182/2012. (XII.13.) Döntés a Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat tulajdonában lévő lakás bérleti díjáról
181/2012. (XII.13.) Döntés a Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat tulajdonában lévő lakás bérleti díjáról
180/2012. (XII.13.) Döntés a Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat tulajdonában lévő lakás bérleti díjáról
179/2012. (XII.13.) Döntés a Nagykovácsi, Kossuth L. u. 56/2 szám alatt található fogorvosi rendelő bérleti díjának felülvizsgálatáról
178/2012. (XII.13.) Döntés a Nagykovácsi, Száva utca felnőtt háziorvosi rendelő magánrendelés céljából helyiség béreli díjának meghatározásáról
177/2012. (XII.13.) Döntés a Nagykovácsi Általános iskola közétkeztetés tárgyában kiírt pályázat lezárásáról
176/2012. (XII.13.) 2013. évi folyószámlahitel igénybevétele
 174/2012. (XI.22.) Döntés Remeteszőlős Önkormányzattal Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására vonatkozó előzetes feltételekről
173/2012. (XI.22.) Állásfoglalás virágládák és komposzttárolók közterületen való elhelyezhetőségének lehetőségéről.
172/2012. (XI.22.) 2012. évi Közbeszerzési Terv módosítása
171/2012. (XI.22.) Döntés a 39/2012. (III. 29.) számú határozat további kiegészítéséről
170/2012. (XI.22.) Döntés védőnői pályázat kiírásáról 
169/2012. (XI.22.) A 2013. évi kistérségi belsőellenőrzési terv elfogadása
168/2012. (XI.22.) Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve
167/2012. (XI.22.) Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szerveinek a 2013. évi költségvetési koncepciójáról
166/2012. (XI.22.) Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának és költségvetési szerveinek beszámolója a 2012. évi költségvetés háromnegyedévi teljesítéséről
163/2012. (X.18.) Döntés a 2012. évi Víziközmű Beruházási terv módosításáról
NAGYKOVÁCSI VIZIKÖZMŰVEK 2012. ÉVI MÓDOSÍTOTT BERUHÁZÁSI TERV
162/2012. (X.18.) Döntés a Nagykovácsi, 0136. hrsz önkormányzati tulajdonú ingatlanrész jogosulatlan igénybevételéről
161/2012. (X.18.)  Döntés Mérei László ( 885 hrsz. , Nk. Park u. 19.) tulajdoni igényének elismeréséről 
 

160/2012. (X.18.)

Döntés a Nagykovácsi belterület 1696 hrsz. alatt nyilvántartott, ingatlan telekhatár rendezéséről az önkormányzati tulajdonú hrsz:1697 ingatlanból cca 48 m2-es területrész értékesítéséről 
159/2012. (X.18.) Döntés az Országos Informatikai Programiroda által meghirdetett, „Informatika és közigazgatás 2012.” című pályázat benyújtásáról
158/2012. (X.18.) Döntés az EKOP-3.1.3 kódszámú, „Ágazati pályázat a Közép-magyarországi régióban megvalósítandó fejlesztésekre” című pályázat előkészítéséről
157/2012. (X.18.) Döntés a KEOP- 5.5.0 kódszámú, „Épületenergetikai fejlesztések” főcsoportba tartozó pályázatok előkészítéséről
156/2012. (X.18.) 2012. évi Közbeszerzési Terv módosítása
 

155/2012. (X.18.)

Döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2013. évi fordulójához való csatlakozásról, valamint az elektronikus adatbázis használatáról  
154/2012. (X.18.) Döntés a Nagykovácsi Általános Iskola működtetésére vonatkozó szándéknyilatkozatról
 

153/2012. (X.18.)

Döntés a Nagykovácsi Nagyközségben működő önszerveződő közösségek II. féléves pénzügyi támogatására kiírt pályázatra érkezett pályázati dokumentációk elbírálásáról szóló 114/2012. ( VII.13.) számú határozat módosításáról 
152/2012. (X.18.) Döntés a Nagykovácsi Zenei Alapítvánnyal kötött támogatási szerződés módosításáról 
151/2012. (X.18.) Döntés a Nagykovácsi Általános Iskola 2011/2012. oktatási évre vonatkozó beszámolójának elfogadásáról
2012 évi iskolai beszámoló 
150/2012. (X.18.) Döntés a Kispatak Óvoda 2011/2012. nevelési évre vonatkozó beszámolójának elfogadásáról
149/2012. (X.18.) Nagykovácsi Településüzemeltetési Nonprofit Kft. -vel kötött együttműködési megállapodás módosításáról
148/2012. (X.18.) Döntés a NATÜ Kft. Felügyelő Bizottság Ügyrendjének elfogadásáról

147/2012. (X.18.)

Döntés a NATÜ Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról
146/2012. (X.18.) Döntés a NATÜ Kft. negyedéves beszámolójának elfogadásáról
145/2012. (X.10.) Döntés a „Megállapodás a járási hivatalok kialakításához„ tárgyú Megállapodás jóváhagyásáról. 
Megállapodás a járási (fővárosi kerületi) hivatalok kialakításához
Megállapodás a járási hivatalok kialakításához„ tárgyú Megállapodás jóváhagyásáról.
144/2012. (X.01.) Döntés a 82/2012 (VI.21.) határozat módosításáról

143/2012. (IX.20.)

142/2012. (IX.20.) Döntés a 69/2012. ( V.21.) számú határozat módosításáról
 

141/2012. (IX.20.)

Döntés Duna-Vértes Köze Hulladékgazdálkodási Társulás részére a hulladék begyűjtésre vonatkozó közbeszerzési eljárásra vonatkozó megbízásról
140/2012. (IX.20.) Döntés Duna-Vértes Köze Hulladékgazdálkodási Társulás által alapított vagyonkezelői cégben történő belépésről
 

139/2012. (IX. 20.)

Elvi állásfoglalás Remeteszőlős Önkormányzattal közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról
 

138/2012. (IX.20.)

Döntés Nagykovácsi Kolozsvár tér 25. – hrsz: 731, volt kultúrház – ingatlan megosztásáról, a megosztás során keletkező ingatlanok forgalomképessé tételéről. 
 

137/2012. (IX.20.)

Döntés a Nagykovácsi belterület 4353 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan telekhatár rendezéséről és az önkormányzati tulajdonú 4352 hrsz-ú ingatlanból cca 80 m2 területrész értékesítéséről

136/2012. (IX.20.)

Döntés külterületi ingatlan eladási ajánlatáról 
135/2012. (IX.20.) Döntés a szociális étkezés tekintetében tartott hatósági ellenőrzés megállapításai alapján szükséges intézkedésekről
134/2012. (IX.20.) Döntés a 111/2012. (VII.13.) számú határozat módosításáról

133/2012. (IX.20.)

2012. évi Közbeszerzési Terv módosítása

132/2012. (IX.06.)

Döntés a Nagykovácsi Nagyközség Infektológia szakterület tekintetében ellátási területének módosítása
 

131/2012. (IX.06.)

Elvi döntés a Pilis-Buda-Zsámbék Többcélú Kistérségi Társulás Iroda bútorainak megvásárlásáról
 

130/2012. (IX.06.)

Döntés a Nagykovácsi belterület 2192 hrsz. alatt nyilvántartott, ingatlan telekhatár rendezéséről az önkormányzati tulajdonú hrsz:932/8 ingatlanból cca 56 m2-es területrész értékesítéséről
 

129/2012. (IX.06.)

Döntés Nagykovácsi Általános Iskola Alapító Okiratának módosításához szükséges Módosító Okirat és egységes szerkezetű Alapító Okiratának elfogadásáról
 

128/2012. (IX.06.)

Döntés az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár Alapító Okiratának módosításához szükséges Módosító Okirat  és egységes szerkezetű Alapító Okiratának elfogadásáról

127/2012. (IX.06.)

Nagykovácsi Séta utca (Erdő utca – Dózsa György utca) vízvezetékének rekonstrukciója” című közbeszerzési eljárást lezáró döntés– nyertes ajánlattevőről

126/2012. (IX.06.)

Nagykovácsi Séta utca (Erdő utca – Dózsa György utca) vízvezetékének rekonstrukciója” című közbeszerzési eljárás érvényességének megállapítása
125/2012. (IX.06.) Döntés Vis maior pályázat beadásához önész biztosításáról, valamint a szükséges nyilatkozatokról
124/2012. (IX.06.) Döntés a 39/2012. (III. 29.) számú határozat kiegészítéséről
 

123/2012. (IX.06.)

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának és költségvetési szerveinek beszámolója a 2012. évi költségvetés első félévi teljesítéséről

122/2012. (VII.13.)

Döntés a Somodi Károlyné, Nagy Gábor, Horváth Csabáné, Beöthy György és dr. Born Miklós termőföld felajánlásáról

121/2012. (VII.13.)

Döntés az Öregiskola (Kossuth L. u. 78. Hrsz:406) és a Faluház (Templom köz 6. Hrsz:405) telkeinek egyesítéséről az inkubátorház megvalósítása céljából. 

120/2012. (VII.13.)

Nagykovácsi 1347 hrsz-ú belterületi kivett közterület megnevezésű ingatlan besorolásának megváltoztatása

119/2012. (VII.13.)

Döntés Mosolygó István állattartásról szóló fellebbezési ügyében.

118/2012. (VII.13.)

Döntés a TÁMOP-2.4.5-12/8 számú A munka és a magánélet összehangolását segítő munkahelyi kezdeményezések; Rugalmas munkahelyek című pályázat előkészítéséről

117/2012. (VII.13.)

Döntés „innovatív iskola” EU-s pályázaton való részvételről

116/2012. (VII.13.)

Döntés az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár konzorciumi tagként való csatlakozása a TAMOP 3.2.12-12/1KMR a kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében című pályázathoz.

115/2012. (VII.13.)

Döntés laboratóriumi szolgáltatás helyben történő biztosításáról
 

114/2012. (VII.13.)

Döntés a Nagykovácsi Nagyközségben működő önszerveződő közösségek II. féléves pénzügyi támogatására kiírt pályázatra érkezett pályázati dokumentációk elbírálásáról

113/2012. (VII.13.)

Döntés a Nagykovácsi belterület 2192 hrsz. alatt nyilvántartott, ingatlan telekhatár rendezéséről az önkormányzati tulajdonú hrsz:932/8 ingatlanból cca 56 m2-es területrész értékesítéséről 

112/2012. (VII.13.)

Döntés a Nagykovácsi köztemetőben (hrsz:212) lévő ravatalozóépület bontásáról és új ravatalozó építéséről.

111/2012. (VII.13.)

A HUSK/1101/1.1.1/0361 számú „Vállalkozói inkubátorházak létrehozása a határmenti régiók kis- és középvállalkozói részére visszatérés a természethez szellemében” című pályázathoz szükséges projektmenedzseri feladatok ellátása

110/2012. (VII.13.)

A HUSK/1101/1.1.1/0361 számú „Vállalkozói inkubátorházak létrehozása a határmenti régiók kis- és középvállalkozói részére visszatérés a természethez szellemében” című pályázathoz szükséges önrész elkülönítése

109/2012. (VII.13.)

2012. évi Közbeszerzési Terv módosítása

108/2012. (VII.13.)

Nagykovácsi Településüzemeltetési Nonprofit Kft-vel kötött együttműködési megállapodás 
107/2012. (VII.13.) Döntés a Nagykovácsi Víziközmű Kft 2012. évi üzleti tervének elfogadásáról
106/2012. (VI.21.)  Döntés Andód (Szlovákia) testvérvárosi kapcsolatról
105/2012. (VI.21.)  Döntés a 4420/115 hrsz-ú kisajátítási kártalanítási összegének kiegészítéséről
104/2012. (VI.21.)  Döntés Díszpolgári cím, valamint Nagykovácsiért Emlékérem adományozásáról
103/2012. (VI.21.)  Döntés dr. Jani Ágnes Nagykovácsi Nagyközség területén működő fogorvos helyettesítése ügyében
102/2012. (VI.21.)  Döntés a 63-as jelzésű autóbuszjárat üzemeltetésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés módosításáról
101/2012. (VI.21.)  Döntés a Nagykovácsi Hrsz: 604, 605, 606 földrészletek önkormányzati tulajdonba vételének kezdeményezése
100/2012. (VI.21.)  Döntés a Nagykovácsi murvabánya (Hrsz: 603, 604, 605, 606) területének sportcélú hasznosításáról
98/2012. (VI.21.)  Döntés a Budakeszi Rendőrőrsön használt gépkocsi javíttatásának támogatásáról
97/2012. (VI.21.) Döntés a Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat tulajdonában álló, forgalomképtelen törzsvagyonnak nem minősülő kivett beépítetlen terület bérbeadása esetén alkalmazandó díjtételről 
96/2012. (VI.21.) Döntés a 2012. évi Víziközmű Beruházási terv módosításáról 
95/2012. (VI.21.) Nagykovácsi 11104 jelű út csapadékvíz elvezető rendszerének korszerűsítése című közbeszerzési eljárást lezáró döntés – nyertes ajánlattevőről 
94/2012. (VI.21.) Nagykovácsi 11104 jelű út csapadékvíz elvezető rendszerének korszerűsítése című közbeszerzési eljárást lezáró döntés – ajánlat érvénytelenné nyilvánításáról 
93/2012. (VI.21.) Nagykovácsi 11104 jelű út csapadékvíz elvezető rendszerének korszerűsítése című közbeszerzési eljárás érvényességének megállapítása 
92/2012. (VI.21.) Döntés a Nagykovácsi Településüzemeltetési Kft ügyvezetőjének díjazásáról 
91/2012. (VI.21.) Döntés a Nagykovácsi Településüzemeltetési Kft-nek nyújtandó tagi kölcsönről
90/2012. (VI.21.) Döntés a Nagykovácsi Településüzemeltetési Kft -vel kötendő bérleti szerződésről
89/2012. (VI.21.) Döntés a Nagykovácsi Településüzemeltetési Kft könyvvizsgálónak megállapított díjazásáról
88/2012. (VI.21.) Döntés a Nagykovácsi Településüzemeltetési Kft ügyvezetőjének díjazásáról
87/2012. (VI.21.) Döntés a Nagykovácsi Általános Iskola (Kossuth l. u. 101 Hrsz:133) bővítésére és akadálymentesítésére vonatkozó építési engedélyezési eljárás lefolytatásáról

86/2012. (VI.21.)

Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításához szükséges Módosító Okirat elfogadásáról

85/2012. (VI.21.)

Döntés az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár Alapító Okiratának módosításához szükséges Módosító Okirat elfogadásáról

84/2012. (VI.21.)

Döntés a Kispatak Óvoda Alapító Okiratának módosításához szükséges Módosító Okirat elfogadásáról
83/2012. (VI.21.) Döntés Nagykovácsi Általános Iskola Alapító Okiratának módosításához szükséges Módosító Okirat elfogadásáról
82/2012. (VI.21.) Döntés a jelenlegi jogszabályok ismeretébe társulási ügyekben
81/2012. (VI.21.) Döntés a jelenlegi jogszabályok ismeretébe társulási ügyekben
80/2012. (VI.21.) Döntés a jelenlegi jogszabályok ismeretébe társulási ügyekben
79/2012. (VI.21.) Döntés a jelenlegi jogszabályok ismeretébe társulási ügyekben

78/2012. (V.24.)

Döntés a Nagykovácsi Víziközmű Kft. Felügyelő Bizottság tagjának jelöléséről

77/2012. (V.24.)

Nagykovácsi Víziközmű Kft. könyvvizsgáló megbízási díjára vonatkozó döntés

76/2012. (V.24.)

Döntés a Nagykovácsi Víziközmű Kft. 2011. évi éves beszámolójáról és üzleti jelentéséről

Kiegészítő megállapítások

Nagykovácsi Viziközmű Kft  Mérleg 2011-1     

Nagykovácsi Viziközmű Kft Eredménykimutatás 2011-1

NK kiegészítő melléklet szöveges 2011

Üzleti jelentés NVK2011 05 04 

Viziközmű beszámoló

75/2012. (V.24.)

Döntés a KMOP-3.3.3-11-2011-0111 számú pályázat önrészéről rendelkező 21/2012. (II.23.) határozat módosításáról

74/2012. (V.21.)

Döntés a Társadalmi Megújulás Operatív Program 3.1.11-12/2. számú Óvodafejlesztés című könnyített elbírálású pályázati felhíváshoz

73/2012. (V.21.)

A Pilis-Buda-Zsámbék Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás  módosításának jóváhagyásáról

72/2012. (V.21.)

A Pilis-Buda-Zsámbék Többcélú Kistérségi Társulás 15/2012 (IV.12.) számú határozata a gyepmesteri feladatok ellátásának meghosszabbításáról

71/2012. (V.21.)

Döntés a Nagyszénáson létesítendő kettős kereszt felállításának támogatásáról

70/2012. (V.21.)

Döntés a Nagykovácsi belterület 932/8 hrsz. alatt nyilvántartott, önkormányzati tulajdonú ingatlan telekhatár rendezéséről, az ingatlan cca.180 m2-es részének értékesítéséről 
69/2012. (V.21.) Döntés a Nagykovácsi belterület 932/8 és 4419 hrsz. alatt nyilvántartott, önkormányzati tulajdonú ingatlan telekhatár rendezéséről, az ingatlanok cca. 454 m2-es részének értékesítéséről 

68/2012. (V.21.)

Döntés a piac üzemeltetési kérelmek elbírálásáról

67/2012. (V.21.)

Döntés a helyi termelői piac kijelölt helyszínének rendelkezésre bocsátásáról

66/2012. (V.21.)

Döntés a Nagykovácsi belterület 390 hrsz. alatt nyilvántartott ( 2094 Nagykovácsi, Kossuth u. 64.) ingatlan 50/1176-od tulajdoni illetőségének önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó igényről

65/2012. (V.21.)

Döntés az Általános Iskolában 2 fő pedagógus státusz biztosításáról

64/2012. (V.21.)

Döntés az Általános Iskolában indítható napközis csoport engedélyezéséről a 2012/2013. nevelési évre vonatkozóan

63/2012. (V.21.)

Döntés az Általános Iskolában indítható osztályszám és létszám engedélyezéséről a 2012/2013. nevelési évre vonatkozóan

62/2012. (V.21.)

Döntés a Nagykovácsi Településüzemeltetési Kft megalapításáról
61/2012. (V.21.) Döntés a Nagykovácsi közigazgatási határain kívüli menetrend szerinti autóbusz-közlekedés biztosítására vonatkozó megállapodás jóváhagyásáról
     60/2012. (IV.19.) Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat sporttal kapcsolatos részletes feladatainak meghatározása
    Z 59/2012. (IV.19.) Döntéshozatal Kiszelné Mohos Katalin óvodavezető Képviselő-testület hatáskörébe tartozó munkaügyében
    Z 58/2012. (IV.19.) Döntés a Nagykovácsi belterület 920/100 hrsz. alatt nyilvántartott, önkormányzati tulajdonú ingatlan telekhatár rendezéséről
    Z 57/2012. (IV.19.)  Döntés Piskóty Miklós – 2094 Nagykovácsi Eötvös u. 13. szám alatti lakos – panaszának elbírálásáról
    Z 56/2012. (IV.19.) Döntés – a Nagykovácsi, Rákóczi u. 66. szám alatt található, 49 m2hasznos alapterületű, önkormányzati tulajdonú lakásra vonatkozó – Demeter Veronika kérelméről
55/2012. (IV.19.) Döntés a Nagykovácsi Nagyközség közigazgatási területén létesítendő helyi termelői piac helyének kijelöléséről
     54/2012. (IV.19.) Nagykovácsi Köztemetőjének 2011. évi üzemeltetési munkáiról szóló beszámoló.
53/2012. (IV.19.)

Döntés a Nagykovácsi Nagyközségben működő önszerveződő közösségek pénzügyi támogatására kiírt pályázatra érkezett pályázati dokumentációk elbírálásáról 

52/2012. (IV.19.) Döntés az Arany János és Bánya utca sarkán található játszótér felújítása ügyében a helyi civil szervezetekkel kötendő Együttműködési megállapodás elfogadásáról
51/2012. (IV.19.) Döntés Nagykovácsi Nagykovácsi Kossuth L. u. 101. – Általános Iskola-Hrsz:133 önkormányzati tulajdonú ingatlan telekrendezéséről.
50/2012. (IV.19.) Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának átfogó értékelése a 2011. évben megvalósult gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
49/2012. (IV.19.) Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2011. évi tevékenységéről
48/2012. (IV.19.) Döntés a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat fenntartásában lévő önállóan működő költségvetési szervek közötti Együttműködési Megállapodás elfogadásáról
47/2012. (IV.19.) Döntés a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat fenntartásában lévő önállóan működő költségvetési szervek közötti Együttműködési Megállapodás elfogadásáról
46/2012. (IV.19.) Döntés a Nagykovácsi Általános Iskola igazgatói óraszám csökkentéséről
45/2012. (IV.19.) Döntés a Kispatak Óvoda intézményvezetőjének kötelező óraszám csökkentéséről
 

44/2012. (IV.19.)

Döntés a Kispatak Óvodában indítható csoportszám és létszám engedélyezéséről a 2012/2013. nevelési évre vonatkozóan

43/2012. (III.29.)

Döntés a Nagykovácsi Utánpótlás Sportegyesület (NUSE) az MLSZ-en keresztül a szervezett iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztésére, felújítására elnevezésű pályázat benyújtásáról és a szükséges önrész biztosításáról. 

42/2012. (III.29.)

 Döntés a Nevelési intézmények fejlesztése – KMOP-4.6.1-11 jelű pályázat beadásáról

41/2012. (III.29.)

Döntés a Nagykovácsi Víziközmű Üzemeltető és Szolgáltató Kft.-vel kötött bérleti szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről

40/2012. (III.29.)

Döntés a Nagykovácsi Víziközmű Üzemeltető és Szolgáltató Kft.-vel kötött bérleti szerződés közös megegyezéssel történő módosításáról szóló 16/2012. ( II.23.) számú Kt. határozat visszavonásáról 

39/2012. (III.29.)

Döntés a KEOP-1.2.0/09-11 kódszámú szennyvízelvezetés és –tisztítás megvalósításával kapcsolatos pályázat előkészítéséről

38/2012. (III.29.)

 Döntés a TÁMOP-2.4.5-12/4 számú a munka és a magánélet összehangolását segítő helyi kezdeményezések; A rugalmasságot növelő helyi, innovatív kezdeményezések támogatása című pályázat előkészítéséről

37/2012. (III.29.)

 Döntés a 4/2012. (III.1.) BM rendelet alapján az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó – sport infrastruktúra-támogatás – pályázat benyújtásáról

36/2012. (III.29.)

Döntés a 4/2012. (III.1.) BM rendelet alapján az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó – sport infrastruktúra-támogatás – pályázat benyújtásáról

35/2012. (III.19.)

Döntés a Nagykovácsi Víziközmű Üzemeltető és Szolgáltató Kft.-vel kötött bérleti szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről

34/2012. (III.19.)

Remeteszőlős területén lévő 47 hrsz-ú ingatlanon óvoda kialakítása

33/2012. (III.19.)

Döntés a Budakeszi Rendőrőrs őrsparancsnokának kinevezéséről

32/2012. (III.19.)

Döntés a 2012. év Közbeszerzési Tervről
31/2012. (III.19.)

 

 

 Döntés a gyermekorvosi feladatellátás helyszínéről és az önkormányzati feladat ellátási támogatás nyújtásáról szóló 18/2012. (II.23.) számú határozat módosításáról

30/2012. (II.23.)

Döntés a Nagykovácsi, Arany János u. 5. ( 4173 hrsz. ) szám alatti ingatlan tárgyában megkötött bérleti szerződés felmondásáról

29/2012. (II.23.)

Döntés a Nagykovácsi belterület 833 hrsz. alatt nyilvántartott, önkormányzati tulajdonú ingatlan telekhatár rendezéséről, az ingatan cca.51 m2-es részének értékesítéséről

27/2012. (II.23.)

Döntés a Nagykovácsi belterület 2203 hrsz. alatt nyilvántartott, önkormányzati tulajdonú ingatlan telekhatár rendezéséről, az ingatan cca.182 m2-es részének értékesítéséről

26/2012. (II.23.)

Döntés a Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodás módosításáról

25/2012. (II.23.)

Döntés a KMOP-4.6.1-11 jelű pályázat tanácsadói szerződésének megkötéséről

24/2012. (II.23.)

Döntés Pest Megyei Mária Út Egyesület megalakításáról

23/2012. (II.23.)

Döntés a Nagykovácsi Nagyközség közigazgatási területén létesítendő árusítóhely kijelöléséről

21/2012. (II.23.)

Döntés a KMOP-3.3.3-11-2011-0111 számú pályázat önrészéről

20/2012. (II.23.)

Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár 2012. évi munkaterve

19/2012. (II.23.)

Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár 2011. évi beszámolója

17/2012. (II.23.)

Döntés a Nagykovácsi Védőnői Szolgálat 2011. évi tevékenységéről készített beszámoló elfogadásáról

16/2012. (II.23.)

Döntés a Nagykovácsi Víziközmű Üzemeltető és Szolgáltató Kft.-vel kötött bérleti szerződés közös megegyezéssel történő módosításáról

15/2012. (II.23.)

Döntés a Solymár és környéke Szociális Intézményfenntartó Társulás keretében az Ezüstkor Szociális Gondozó Központ területi irodájának, nyitva álló helyiségének kijelöléséről

14/2012. (II.23.)

Döntés a Nagykovácsi Víziközmű Üzemeltető és Szolgáltató Kft.-vel kötött bérleti szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről

13/2012. (I.26.)

Döntés a 0135. hrsz-ú ún. „Kecskeháti tábla” háttérfejlesztési hozzájárulás megfizetésének biztosítékáról

12/2012. (I.26.)

Döntés a 0135. hrsz-ú ún. „Kecskeháti tábla” háttérfejlesztési hozzájárulásának összegéről

11/2012. (I.26.)

Döntés a 0135. hrsz-ú ún. „Kecskeháti tábla” háttérfejlesztési hozzájárulásra vonatkozó megállapodás módosításának elfogadásáról

10/2012. (I.26.)

Döntés a 153/2011. (XI. 10.) számú határozat módosításáról

9/2012. (I.26.)

Döntés a Képviselő-testület 2012. évi munka és üléstervéről

8/2012. (I.26.)

Döntés negyedik védőnői körzet kialakításáról
Negyedik védőnői körzetek 7/2012 melléklete

7/2012. (I.26.)

Döntés az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár terem használati díjainak meghatározásáról 

6/2012. (I.26.)

Döntés Nagykovácsi a Hrsz:722 – volt árok – önkormányzati tulajdonú ingatlan „kivett megnevezésének” megváltoztatásáról, forgalomképessé tételéről, a Hrsz:721 ingatlannal történő összevonásáról.
hrsz 722 kivett megnev. megvált. forgalomképessé tételéről hrsz 721 ing.összevon. 6_2012 mellékletei

5/2012. (I.26.)

Döntés Kolozsvár utca 25. (Hrsz: 731) szám alatti önkormányzati tulajdonú épületek bontásáról

Kolozsvár u. 25. hrsz 731 ép.bont 5/2012 melléklet

4/2012. (I.26.)

Döntés a Nevelési intézmények fejlesztése – KMOP-4.6.1-11 jelű pályázat beadásáról

3/2012. (I.26.) 

Döntés „Lenvirág” Bölcsőde szakmai programjáról

2/2012. (I.26.)

Döntés a Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás társulási megállapodás módosítás elfogadásáról

1/2012. (I.26.)

Döntés a Nagykovácsi Víziközmű Kft. 2012. évre vonatkozó beruházási tervének elfogadásáról

 

Megállapodás települési önkormányzatok társulásáról