Hírek

Határozatok 2011

HATÁROZAT SZÁMA

TÁRGY

184 /2011. (XII. 15.) Döntés a 0135. hrsz-ú ún. „Kecskeháti tábla” belterületbe vonásával kapcsolatban rendelkezésre álló háttérfejlesztési hozzájárulás tekintetében elkülönített számla létrehozásáról
183 /2011. (XII. 15.) Döntés a 0135. hrsz-ú ún. „Kecskeháti tábla” belterületbe vonásának és a háttérfejlesztési hozzájárulásra vonatkozó megállapodás módosításának előkészítéséről
182 /2011. (XII. 15.) Döntés a Nagykovácsi Általános Iskola Házirendjének módosításáról
181 /2011. (XII. 15.) Döntés a Solymár és környéke Szociális Intézményfenntartó Társulással kapcsolatos kiadások vállalásáról
180 /2011. (XII. 15.) Az Általános Iskola terembérleti díjairól
179 /2011. (XII. 15.) Döntés Védőnői pályázatról
178 /2011. (XII. 15.) Döntés a 150/2011. (XI. 10.) Kt. határozat visszavonásáról
177 /2011. (XII. 15.) Beszámoló a 2011. évi belső ellenőrzésekről
176 /2011. (XII. 15.) 2012 évi folyószámla,- és munkabérhitel igénybevétele
175 /2011. (XII. 15.) Önkormányzati tulajdonú ingatlanrészek – nem önálló építési telkek –értékesítése Nagykovácsiban.
174 /2011. (XII. 15.) Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2011. (I. 27.) számú határozatának visszavonásáról
173 /2011. (XII. 15.) Állami víz,- és csatornatámogatási igény bejelentése 2012. évre vonatkozóan
172 /2011. (XII. 15.) A Budaörsi Rendőrkapitányság vezetőjének kinevezéséről
171 /2011. (XII. 15.) Döntés a Nagykovácsi Nagyközség közigazgatási területén keletkező szilárd hulladék gyűjtésére, elszállítására, ártalmatlanítására vonatkozó szolgáltatási keretszerződés módosításáról
Z 170 /2011. (XI. 24.) Döntés Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjak odaítéléséről
169 /2011. (XI. 24.) Döntés Polgármester jutalmáról 2011
168 /2011. (XI. 24.) Döntés a Nagykovácsi Sport Egyesület részére a Nagykovácsi Általános Iskolában kedvezményes terembérlet használatról
167 /2011. (XI. 24.) A 146 /2011. (X.27.) Képviselő-testületi határozat módosítása
166 /2011. (XI. 24.) Döntés a „2011-2016 Kulturális Stratégia Nagykovácsi” dokumentum elfogadásáról
165 /2011. (XI. 24.) A Nagykovácsi Általános Iskolába félállású konyhai dolgozó felvételének engedélyezése
164 /2011. (XI. 24.) Döntés a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának egységes szerkezetbefoglalásáról
163 /2011. (XI. 24.) Döntés a Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról
162 /2011. (XI. 24.) Döntés a Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár Alapító Okiratának egységes szerkezetbe foglalásáról
161 /2011. (XI. 24.) Döntés az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár Alapító Okiratának módosításáról
160 /2011. (XI. 24.) Döntés az Általános Iskola Alapító Okiratának egységes szerkezetbe foglalásáról
159 /2011. (XI. 24.) Döntés a Nagykovácsi Általános Iskola Alapító Okiratának módosítása
158 /2011. (XI. 24.) Döntés a Kispatak Óvoda Alapító Okiratának egységes szerkezetbefoglalásáról
157 /2011. (XI. 24.) Döntés a Kispatak Óvoda Alapító Okiratának módosítása
156 /2011. (XI. 24.) Az önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciója
155 /2011. (XI. 24.) Beszámoló az önkormányzat gazdálkodásának 2011. évi I-III. negyedéves helyzetéről
154 /2011. (XI. 10.) Döntés a Solymár és környéke Szociális Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásának jóváhagyásáról
153 /2011. (XI. 10.) Döntés a Z 106/2011 (VI.23.) számú határozat alapján önrész meghatározásáról
152 /2011. (XI. 10.) Döntés védőnői pályázat kiírásáról
151 /2011. (XI. 10.) Döntés a Védőnői Szolgálat körzetmódosítás megvizsgálásáról
150 /2011. (XI. 10.) Döntés iskola egészségügyi ellátás Dr. Cesko Izabella és Dr. Jakab Erika házi gyermekorvosok közötti megosztásáról
Z 149 /2011. (X. 27.) Döntés számlavezető banki szolgáltatásra irányuló közbeszerzési eljárás indításáról
Z 148 /2011. (X. 27.) Döntés a 2011. évi közbeszerzési terv módosításáról
147 /2011. (X. 27.) Döntés ERSTE Bank számlavezető bank tárgyban kötött szerződésfelmondásáról
146 /2011. (X. 27.) A 2012. évi kistérségi belsőellenőrzési terv elfogadása
145 /2011. (X. 27.) Döntés Kispatak Óvoda Kaszáló utca 16-18. házszámú épületének teremhasználatról
144 /2011. (X. 27.) Döntés bírósági ülnökválasztáshoz történő jelölésről a Pest megyei Önkormányzat Közgyűlésének döntéséhez.
143 /2011. (IX. 29.) Magyarország-Szlovákia határon átnyúló HUSK/1101/1.1.1 pályázat benyújtása
142 /2011. (IX. 29.) Döntés a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának egységes szerkezetbefoglalásáról
141 /2011. (IX. 29.) Döntés a Kispatak Óvoda Alapító Okiratának egységes szerkezetbefoglalásáról
140 /2011. (IX. 29.) Döntés a Általános Iskola Alapító Okiratának egységes szerkezetbe foglalásáról
139 /2011. (IX. 29.) Döntés a Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár Alapító Okiratának egységes szerkezetbe foglalásáról
138 /2011. (IX. 29.) Döntés a gyermek házi orvosi körzetek változtatásáról
137 /2011. (IX. 29.) Támogatás járásközponttá nyilvánításhoz
136 /2011. (IX. 29.) Döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2011. évi fordulójához való csatlakozásról
135 /2011. (IX. 29.) Döntés Nagykovácsi Általános Iskolában kedvezményes terembérlet használatról
134 /2011. (IX. 29.) Döntés Nagykovácsi Általános Iskolában kedvezményes terembérlet használatról
133 /2011. (IX. 29.) Döntés a Nagykovácsi Általános Iskola 2010/2011. oktatási évre vonatkozó beszámolójának elfogadásáról
132 /2011. (IX. 29.) Döntés a Kispatak Óvoda 2010/2011. nevelési évre vonatkozó beszámolójának elfogadásáról
131 /2011. (IX. 29.) Döntés a Nagykovácsi, 2160 helyrajzi számú (a Gerecse utca, Erdősétány utca találkozásánál lévő vízmosás) önkormányzati tulajdonú ingatlanból további 600 m2 terület  Zsíroshegyi Kilátások Egyesület használatába és kezelésébe adásáról
130 /2011. (IX. 29.) Döntés az „Ady Endre utcai, Barack utcai vízrendezés, Duna utca, Halom utca, Kökörcsin utca, Rózsa utca útépítési munkáinak elvégzése” tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás elbírálásáról
129 /2011. (IX. 29.) Döntés a „Téli síkosságmentesítés, hóeltakarítás Nagykovácsi belterületi önkormányzati útjain” tárgyában indított közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlattevő személyéről
128 /2011. (IX. 29.) A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása
127 /2011. (IX. 29.) Döntés Intézményfenntartói Társulás létrehozásáról a Solymári Önkormányzattal együttműködésben
126 /2011. (IX. 29.) Döntés a „Pilisvörösvár és Környéke Szociális Intézményfenntartó Társulás”-i megállapodás felmondásáról
125 /2011. (IX. 29.) Döntés a 2011. évi Viziközmű Beruházási terv módosításáról
124 /2011. (IX.09.) Döntés a Nagykovácsi 211 hrsz-ú ingatlan (Bánya u. 2.) tárgyában folyamatban levő peres eljárásban történő részvételről és egyezség megkötéséről szóló 90/2011. (V.26.) számú Képviselő-testületi határozat módosításáról
123 /2011. (IX.09.) Döntés Pest Megyei Díszpolgári Címre való javaslatról
122 /2011. (IX.09.) Döntés a Hornyák Kft-vel Forrás utca útépítésére vonatkozó szerződés módosításáról, ezzel egyidejűleg általános egyszerű közbeszerzési eljárás lefolytatásáról
121 /2011. (IX.09.) Döntés a Hornyák Kft-vel Forrás utca útépítésére vonatkozó szerződés módosításáról, ezzel egyidejűleg általános egyszerű közbeszerzési eljárás lefolytatásáról
120 /2011. (VIII. 25.) Döntés jegyzői kinevezésről
119 /2011. (VIII. 25.) Pilis-Buda-Zsámbék Solymári pedagógiai szakszolgálatra vonatkozó megállapodás módosítása
118 /2011. (VIII. 25.) A Nagykovácsi Víziközmű Kft. Intézkedési tervének elfogadása
117 /2011. (VIII. 25.) A Nagykovácsi Víziközmű Kft. 2011. évi üzleti tervének elfogadása
116 /2011. (VIII. 25.) Döntés a Készenléti Szolgálatok Nagykovácsi Egyesületével kötendő földhasználati megállapodás jóváhagyásáról
115 /2011. (VIII. 25.) Beszámoló az önkormányzat gazdálkodásának 2011. évi I. féléves helyzetéről
114 /2011. (VIII. 08.) Döntés a „Felszíni vízelvezetés (Kökörcsin u., Rózsa u. és Rózsa köz, Vértes u., Forrás u.) és a Forrás u. útépítési munkáinak kivitelezése” tárgyú beruházásokhoz kapcsolódó kiegészítő építési beruházás eljárás lezárásáról
113 /2011. (VII. 22.) Önkormányzati intézményeknél energetikai korszerűsítési tárgyban a pályázat írásra, valamint az energetikai koncepció elkészítésére megbízás tárgyú 98/2011. (VI.23.) számú határozat kiegészítése
112 /2011. (VII. 22.) Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának jogcímén: „Nagykovácsi belterületi felszíni vízrendezése (Kökörcsin u., Rózsa u. és Rózsa köz, Vértes u., Forrás u.) tárgyú beruházáshoz kapcsolódó kiegészítő építési beruházás” eljárás indítása.
111 /2011. (VII. 22.) Döntés a „Nagykovácsi Általános Iskola energetikai korszerűsítése, külső hőszigetelés és nyílászárók cseréje” tárgyú közbeszerzési eljárásban született vállalkozási szerződés módosításáról
110 /2011. (VII. 22.) Döntés a „Nagykovácsi Általános Iskola energetikai korszerűsítése, külső hőszigetelés és nyílászárók cseréje tárgyú beruházáshoz kapcsolódó kiegészítő építési beruházás” tárgyú hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás nyertes kivitelező kiválasztásáról
109 /2011. (VII. 14.) Döntés a „Viziközmű kivitelezési feladatok” közbeszerzési eljárás eredményéről
108 /2011. (VII. 14.) Döntés a „Nagykovácsi Nagyközség közigazgatási határain belül kijelölt szilárd burkolatú utak és földutak útburkolat javítási (kátyúzási) munkálatainak elvégzése” tárgyában indított közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlattevő személyéről.
107 /2011. (VII. 14.) Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának jogcímén: „Nagykovácsi Általános Iskola energetikai korszerűsítése, külső hőszigetelés és nyílászárók cseréje tárgyú beruházáshoz kapcsolódó kiegészítő építési beruházás” eljárás indítása.
106 /2011. (VI. 23.) Döntés a bölcsődefejlesztési pályázaton való részvételről
Z 105 /2011. (VI. 23.) Döntés Díszpolgári cím, valamint Nagykovácsiért Emlékérem adományozásáról
104 /2011. (VI. 23.) Döntés néhai Bedő István képviselő Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának saját halottjává nyilvánításáról
103 /2011. (VI. 23.) Döntés kutyaiskola támogatásáról önkormányzati tulajdonú ingatlan rendelkezésre bocsátása révén
102 /2011. (VI. 23.) Döntés a Képviselő-testület 2011. évi II. félévi munka/üléstervéről
101/2011. (VI.23.) Döntés az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár módosított Szervezeti és Működési szabályzatának jóváhagyásáról
100 /2011. (VI. 23.) Döntés a gyepmesteri feladatok, közös, kistérségi szintű ellátásáról
99 /2011. (VI. 23.) Döntés a Pilis Buda Zsámbék Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról
98 /2011. (VI. 23.) Önkormányzati intézményeknél energetikai korszerűsítési tárgyban a pályázat írásra, valamint az energetikai koncepció elkészítésére megbízás
97 /2011. (VI. 23.) Önkormányzati intézményeknél energetikai korszerűsítési lehetőségek vizsgálata és pályázat beadása az Új Széchenyi terv keretében, a zöldgazdaság fejlesztési programban (KMOP-2011-3.3.3)
96 /2011. (VI. 23.) Nagykovácsi Viziközmű Kft átvilágítási anyag elfogadása
95 /2011. (VI. 23.) Döntés a 2011. évi Viziközmű Beruházási terv módosításáról
94 /2011. (VI. 2.) Döntés Nagykovácsi felszíni vízelvezetés (Kökörcsin u., Rózsa u. és Rózsa köz, Vértes u., Forrás u.) és a Forrás utca útépítési munkáinak kivitelezéséhez szükséges műszaki ellenőr kiválasztásáról
93 /2011. (VI. 2.) Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat által „Felszíni vízelvezetés (Kökörcsin u., Rózsa u. és Rózsa köz, Vértes u., Forrás u.) és a Forrás utca útépítési munkáinak kivitelezése” tárgyában indított közbeszerzési eljárás nyertes kivitelező kiválasztásáról
92 /2011. (V. 26.) Döntés az EU Önerő Alap pályázaton való részvételről
91 /2011. (V. 26.) Döntés a  „Kistérségi Kulturális Stratégia” című kistérségi dokumentum elfogadásáról
90 /2011. (V. 26.) Döntés a Nagykovácsi 211 hrsz-ú ingatlan tárgyában folyamatban levő peres eljárásban történő részvételről és egyezség megkötéséről.
89 /2011. (V. 26.) Nagykovácsi Helyi Építési Szabályzat (HÉSz) módosításának kezdeményezése a Kolozsvár és Park utcák közötti „nem beépíthető” területsáv vonatkozásában
88 /2011. (V. 26.) Beszámoló az Önkormányzat Építészeti-műszaki Tervtanácsának 2010. évi munkájáról
87 /2011. (V. 26.) Döntés testvérvárosi kapcsolatról
86 /2011. (V. 26.) Döntés a Nagykovácsi Általános Iskola Házirendjének módosításáról
85 /2011. (V. 26.) Nagykovácsi felszíni vízelvezetés (Kökörcsin u., Rózsa u. és Rózsa köz, Vértes u., Forrás u.) és a Forrás utca útépítési munkáinak kivitelezéséhez szükséges műszaki ellenőr pályáztatása
84 /2011. (V. 26.) Döntés a jegyzői pályázat meghirdetéséről
83 /2011. (V. 26.) Önszerveződő közösségek vezetőinek díjazása
82 /2011. (V. 26.) Önszerveződő közösségek működése az Öregiskolában
81 /2011. (V. 26.) Felhatalmazás bírósági úton történő birtokháborítás megszüntetésére a Nagykovácsi, Hrsz: 4683. önkormányzati tulajdonú ingatlan vonatkozásában
80 /2011. (V. 26.) Döntés Nagykovácsi a Hrsz:1382 – közterület – önkormányzati tulajdonú ingatlan „kivett megnevezésének” megváltoztatásáról.
79 /2011. (V. 26.) A Zsíroshegyi út 2/a Hrsz:1382 önkormányzati tulajdonú terület biztosítása a Készenléti Szolgálatok Nagykovácsi Egyesülete részére tűzoltó laktanya és üzemépület létesítése céljából
78 /2011. (V. 26.) Nagykovácsi Víziközmű Kft. FEB tagjainak tiszteletdíjára vonatkozó döntés
77 /2011. (V. 26.) Nagykovácsi Víziközmű Kft. FEB elnökének tiszteletdíjára vonatkozó döntés
76 /2011. (V. 26.) Nagykovácsi Víziközmű Kft. könyvvizsgáló megbízási díjára vonatkozó döntés
75 /2011. (V. 26.) Nagykovácsi Víziközmű Kft. ügyvezető alapbérére vonatkozó döntés
74 /2011. (V. 26.) Döntés a Nagykovácsi Víziközmű Kft. Felügyelő Bizottság tagjának jelöléséről
73 /2011. (V. 26.) Döntés a Nagykovácsi Víziközmű Kft. Felügyelő Bizottság elnökének jelöléséről
72 /2011. (V. 26.) Döntés a Nagykovácsi Víziközmű Kft. 2010. évi éves beszámolójáról és üzleti jelentéséről
71 /2011. (V. 26.) Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának átfogó értékelése a 2010. évben megvalósult gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
70 /2011. (V. 26.) Digitális közművek Nagykovácsiban az MVM Partner közreműködésével
Felhatalmazás az együttműködési megállapodás megkötésére
69 /2011. (V. 26.) Döntés a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat fenntartásában lévő önállóan működő költségvetési szervek közötti Együttműködési Megállapodás módosításáról
68 /2011. (V. 26.) Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2010-2014 időszakra vonatkozó Ciklusprogramja
67/2011. (IV.28.) Nagykovácsi, 084 hrsz-ú táblából kialakult utak átvételének kezdeményezése
66/2011. (IV.28.) „Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Program” című pályázat dokumentációjának benyújtásához szükséges döntések meghozatala
65/2011. (IV.28.) Döntés a „Nagykovácsi Általános Iskola energetikai korszerűsítése, külső hőszigetelés és nyílászárók cseréje” tárgyú közbeszerzési eljárás nyertes kivitelező kiválasztásáról
64/2011. (IV.28.) Döntés a Nagykovácsi Általános Iskola igazgatói óraszám csökkentéséről
63/2011. (IV.28.) Döntés a Kispatak Óvoda intézményvezetőjének kötelező óraszám csökkentéséről
62/2011. (IV.28.) Döntés az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár Alapító Okiratának egységes szerkezetbe foglalásáról
61/2011. (IV.28.) Döntés az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár Alapító Okiratának módosításáról
60/2011. (IV.28.) Döntés a Kispatak Óvoda Alapító Okiratának egységes szerkezetbe foglalásáról.
59/2011. (IV.28.) Döntés a Kispatak Óvoda Alapító Okiratának módosításáról.
58/2011. (IV.28.) Döntés a Nagykovácsi Általános Iskola Alapító Okiratának egységes szerkezetbefoglalásáról
57/2011. (IV.28.) Döntés a Nagykovácsi Általános Iskola Alapító Okiratának módisításáról
56/2011. (IV.28.) Döntés az Általános Iskolában 2 fő pedagógus státusz biztosításáról
55/2011. (IV.28.) Döntés az Általános Iskolában indítható napközis csoport engedélyezéséről a 2011/2012. tanévre vonatkozóan
54/2011. (IV.28.) Döntés az Általános Iskolában indítható osztályszám és létszám engedélyezéséről a 2011/2012. tanévre vonatkozóan
53/2011. (IV.28.) Döntés a Kispatak Óvodában indítható csoportszám és létszám engedélyezéséről a 2011/2012. nevelési évre vonatkozóan
52/2011. (III.24.) Döntés az iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztésének, felújításának támogatására kiírt pályázaton való részvételről.
51/2011. (III.24.) Döntés a Közbeszerzési Bizottság felhatalmazásáról csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése kapcsán beérkezett ajánlatok elbírálására
50/2011. (III.24.) Döntés a Közbeszerzési Bizottság felhatalmazásáról KMOP pályázathoz kapcsolódó ajánlatok elbírálására
49/2011. (III.24.) Beszámoló az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár 2010. évi tevékenységéről
48/2011. (III.24.) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatellátására vonatkozó döntés
47/2011. (III.24.) Döntés a Viziközmű Kft átvilágítására érkezett ajánlatokról
46/2011. (III.24.) Döntés a Nagykovácsi, 951/1. hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítéséről
45/2011. (III.24.) Döntés a Nagykovácsi, Bükk u. 9. szám alatt működő óvoda ügyében
44/2011. (III.24.) Döntés Nagykovácsi Kálvária Hrsz:1698 önkormányzati tulajdonú ingatlan telekrendezéséről.
43/2011. (III.24.) Döntés Nagykovácsi a Hrsz: 930 – ipari terület – önkormányzati tulajdonú ingatlan „kivett megnevezésének” megváltoztatásáról.
42/2011. (III.24.) Döntés a Nagykovácsi Általános Iskola takarítási pályázatának elbírálásáról
41/2011. (III.24.) Döntés a felnőtt háziorvosokkal kötendő feledat-ellátási szerződés tervezetének jóváhagyásáról
40/2011. (III.24.) Döntés a 2010. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadásáról
39/2011. (III.24.) Döntés a 2011. évi közbeszerzési terv elfogadásáról
38/2011. (III.24.) Döntés bírósági ülnökválasztáshoz történő jelölésről a Pest Megyei Önkormányzat Közgyűlésének döntéséhez
37/2011. (III.24.) Nagykovácsi Köztemetőjének 2010. évi üzemeltetési munkáiról szóló beszámoló
36/2011. (III.1.) Döntés pszichiátriai szakrendelés létrehozásáról az önkormányzat tulajdonában lévő, nem lakás céljára szolgáló Száva utca 4. szám alatti helyiségben.
35/2011 (II.24.) A 31/2011.(ii. 17.) Számú határozat hatályon kívül helyezése
34./2011 (II.24.) A jegyző felmentéséről
33/2011(II.17.) Tájékoztatás a pest megyei kormányhivataltól 30pm-243/2011. számon érkezett beadványra
32/2011.(II.17.) A Nagykovácsi Tisza kastély kezelői joga
31/2011.(II.17.) Bírósági ülnökök
30/2011.(II.17.) Nagykovácsi Általános iskola energetikai korszerűsítése tárgyában kiírt pályázathoz közbeszerzési szakértő kiválasztása
29/2011.(II.17.) Közbeszerzési eljárás megindítása Nagykovácsi Általános iskola energetikai korszerűsítése tárgyában
28/2011.(II.17.) Döntés a Böngésző havi hirdetési újságban megjelenő Önkormányzati hírek kiadása és terjesztése tárgyában Kerekesné Pánczél Katalin egyéni vállalkozóval kötendő szerződés jóváhagyásáról
27/2011.(II.17.) Döntés a Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő megállapodás tervezet elfogadásáról
26/2011.(II.17.) Döntés Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat fenntartásában lévő önállóan működő költségvetési szervek közötti új együttműködési megállapodás tervezetének elfogadásáról
25/2011.(II.17.) Döntés a 2011. évre vonatkozó belsőellenőrzési terv elfogadásáról
24/2011.(II.17.) Polgármesteri Hivatal 2009. évi átfogó pénzügyi-szabályszerűségi belső ellenőrzés által feltárt hiányosságok pótlására intézkedési terv elfogadása
23/2011.(II.17.) Döntés az Öregiskola Közösségi ház és Könyvtár 2011. munkatervének jóváhagyásáról
22/2011.(II.17.) Döntés Nagykovácsi Viziközmű Kft. 2011. évre vonatkozó beruházási tervének elfogadásáról
21/2011.(I.27.) Nagykovácsi, Bükk u. 9.szám alatti óvoda tulajdonba vételéhez csereingatlan felajánlása
20/2011. (I.27.) Hozzájárulás a Kültelek utcai 935/26 helyrajzi számú ingatlanhoz kerített 158 m2 nagyságú földrészlet térítésmentes átadásáról
19/2011. (I.27.) Felhatalmazás bírósági úton történő birtokháborítás megszüntetésére a nagykovácsi, hrsz.: 133. önkormányzati tulajdonú ingatlan vonatkozásában
18/2011. (I.27.) Döntés a hrsz.. 4683 ingatlanból terülte értékesítéséről a virágos sétány 60.sz. (hrsz.: 1101/5) ingatlan tulajdonosa részére, a 142/2010. (xi.25.) számú kt. határozat módosítása
17/2011. (I.27.) Döntés a Nagykovácsi hrsz.: 400 önkormányzati tulajdonú ingatlan telekhatár rendezéséről, az ingatlan cca. 150 m2-es részének értékesítéséről
16/2011. (I.27.) Döntés a Nagykovácsi hrsz.: 400 – volt árok – önkormányzati tulajdonú ingatlan „kivett megnevezésének” megváltoztatásáról, forgalomképessé tételéről
15/2011. (I.27.) A Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás társulási 2011. évi költségvetésének jóváhagyása
14/2011. (I.27.) Döntés Dömös község csatlakozásának jóváhagyásáról
13/2011. (I.27.) Nyilatkozat a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Program keretében megvalósuló nagykovácsi hulladékudvar kialakítására vonatkozóan
12/2011. (I.27.) Döntés a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás társulási megállapodás módosításának elfogadásáról a KEOP-7.2.3.0 és a KEOP-7.1.1.1 azonosító számú projektek vonatkozásában
11/2011. (I.27.) Döntés a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer díjpolitikájának jóváhagyásáról
10/2011. (I.27.) Döntés környezeti vizsgálat és értékelés szükségességéről Nagykovácsi hrsz.: 0121/47-0121/50 területek szabályozási tervéhez
9/2011. (I.27.) Döntés a Képviselő-testület 2011. évi munkatervéről
8/2011. (I.27.) Döntés a 2011. évre vonatozó rövid- és hosszú távú közfoglalkoztatási pályázat benyújtásáról
7/2011. (I.13.) Közbeszerzési Bizottság megalakítása
6/2011. (I.13.) Nagykovácsi Viziközmű Kft. számlázási rendszerének felülvizsgálata, helyzetértékelés
5/2011. (I.13.) A Nagykovácsi Viziközmű kft. pénzügyi gazdasági átvilágítása
4/2011. (I.13.) Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának KEOP-5.3./a/09-2010-0028 2 Nagykovácsi Általános iskola energetikai korszerűsítése pályázathoz kapcsolódó projektmenedzsment biztosításáról
3/2011. (I.13.) Önkormányzati ingatlanok értékesítéséhez minimális m2 ár meghatározása
2/2011. (I.13.) Hozzájárulás a jegyző Piliscsaba nagyközség helyettesítő jegyzői feladatainak ellátásához
1/2011. (I.13.) Döntés a 2011. évre vonatkozó kistérségi belsőellenőrzési terv elfogadásáról